Chia sẻ list những chủ đề làm nghiên cứu khoa học đơn giản dễ hiểu

Chia-se-list-nhung-chu-de-lam-nghien-cuu-khoa-hoc-don-gian-de-hieu-tonted-com

Did you know => You can always find and view: Content and links?

Đôi khi chúng ta sẽ cần phải làm những bài nghiên cứu khoa học để phục vụ công việc và cuộc sống. Vậy một đề tài nghiên cứu khoa học là một đề tài như thế nào? Làm thế nào để chọn được những đề tài nghiên cứu khoa học đơn giản dễ hiểu? Bài viết ngày hôm nay, chúng tôi xin chia sẻ list những chủ đề làm nghiên cứu khoa học đơn giản dễ hiểu tới các bạn cùng tham khảo.

Một chủ đề nghiên cứu khoa học đơn giản dễ hiểu và hiệu quả cần phải có những yếu tố gì?

1, Phải có tính nguyên bản, tính sáng tạo

Muốn nghĩ ra một ý tưởng hoàn toàn mới là điều vô cùng khó khăn. Chính vì vậy, hầu hết mọi phát minh hay lý thuyết mới đều dựa trên những ý tưởng hiện có. Và được tạo ra bằng cách tổ hợp lại các phát minh hiện có hoặc áp dụng chúng vào các vấn đề mới.

Để hình thành một chủ đề sáng tạo, bạn có thể áp dụng ba cách chủ yếu dưới đây:

Phương pháp đầu tiên là đặt ra một mục tiêu chưa bao giờ đạt được. Ví dụ, mục tiêu của Watson và Crick là tìm ra cấu trúc của DNA. Mặc dù mục tiêu của loại kế hoạch nghiên cứu này là rõ ràng. Nhưng có một rủi ro: các nhóm nghiên cứu chuyên sâu khác nghiên cứu cùng một vấn đề với bạn có thể sẽ nghiên cứu ra kết quả trước bạn trong quá trình nghiên cứu.

Phương pháp thứ hai là chọn một chủ đề bạn muốn nghiên cứu. Và tìm ra những vấn đề chưa được thảo luận trong chủ đề lĩnh vực đó. Chẳng hạn như một nhóm người cụ thể, giống loài của một loại bướm nhất định hoặc một loại vật liệu mới nào đó.

Phương pháp thứ ba là áp dụng các phương pháp mới vào nghiên cứu hiện có. Một số chủ đề mặc dù đã được nghiên cứu rộng rãi. Nhưng chưa có ai thực hiện nghiên cứu theo cách của bạn. Bản thân phương pháp này không cần phải là mới nhất. Chỉ cần nó là một phương pháp nghiên cứu mới cho chủ đề nghiên cứu của bạn là được.

Một chủ đề nghiên cứu khoa học đơn giản dễ hiểu và hiệu quả cần phải có những yếu tố gì?

2, Tìm kiếm bối cảnh và nền tảng của lĩnh vực nghiên cứu

Bạn có thể đã tìm thấy một chủ đề khả thi và thú vị. Nhưng điều đó vẫn chưa đủ. Bạn cần phải áp dụng nó vào trong kết cấu của các nghiên cứu hiện có trong lĩnh vực này. Bạn cần phải làm điều này là do:

(1), Bạn phải xác nhận rằng những người khác chưa thực hiện nghiên cứu này.

(2), Bạn có thể học các phương pháp nghiên cứu của các nhà nghiên cứu khác

(3), Bạn cần phải chứng minh được tầm quan trọng tồn tại ở đâu trong nghiên cứu của bạn

Sau khi đọc, bạn có thể sẽ phát hiện ra rằng nghiên cứu mà bạn dự định làm đã được ai đó thực hiện. Hoặc bạn có thể thấy rằng ý tưởng của bạn quá khác biệt với ý tưởng của các nhà nghiên cứu khác. Khiến cho nghiên cứu này không thể có cơ hội công bố hoặc đăng tải.

Vì vậy, việc mà bạn cần phải đọc đầu tiên là cần thiết. Để bạn hiểu hơn những gì người khác đã làm trong lĩnh vực bạn chọn.

>> List các chủ đề cho bài thuyết trình ngắn nhưng hấp dẫn và hay

3, Chủ đề nghiên cứu khoa học phải có tính khả thi

Bạn có đủ các kỹ năng và nguồn lực cần thiết để thực hiện kế hoạch nghiên cứu không? Nếu không, bạn có khả năng lấy được những nguồn này không? Chỉ những ý tưởng có thể được thực hiện trên thực tế mới có thể là chủ đề nghiên cứu tốt. Do đó, trong khi quyết định chủ đề, bạn phải xem xét các nguồn lực và chuyên môn bạn cần để hoàn thành kế hoạch nghiên cứu này. Để đảm bảo tính khả thi cho dự án mà bạn dự định sẽ nghiên cứu.

Chia sẻ list những chủ đề làm nghiên cứu khoa học đơn giản dễ hiểu

1, Nghiên cứu về tiết kiệm nước sinh hoạt trong gia đình

2, Nghiên cứu tiết kiệm điện hộ gia đình

3, Nghiên cứu nhỏ về các thành phần dinh dưỡng của chế độ ăn uống gia đình

3, Phân loại và xử lý rác hộ gia đình và các hoạt động thực tế khảo sát nhỏ

4, Nghiên cứu về cách bảo vệ mắt

5, Điều tra việc thoát hiểm trong trường học và nơi công cộng

6, Nghiên cứu nhỏ về các loài thực vật bản địa

7, Điều tra nghiên cứu tình hình tai nạn giao thông của địa phương trong năm vừa qua

8, Điều tra nghiên cứu về ý thức vệ sinh và văn minh cá nhân của học sinh tiểu học tại nơi cộng đồng

Chia sẻ list những chủ đề làm nghiên cứu khoa học đơn giản dễ hiểu

9, Điều tra khảo sát về cuộc sống sau giờ học của học sinh

10, Báo cáo điều tra về những thay đổi trong phương thức truyền thông thông tin

11, Báo cáo khảo sát về những món ăn vặt mà học sinh tiểu học thích ăn

12, Nghiên cứu và xây dựng nền tảng của ngôn ngữ và văn bản thông tin quản lý khu vực làm việc

13, Nghiên cứu mô hình và hiệu quả của phương thức truyền thông mới trong giá trị cốt lõi của xã hội chủ nghĩa

14, Nghiên cứu về hiện trạng và chiến lược của giáo dục xóa mù chữ trên phương tiện truyền thông cho thanh thiếu niên miền núi

15, Nghiên cứu về ứng dụng hoạt động giáo dục đạo đức mạng internet trong hệ thống trường đại học

16, Khám phá phương thức giảng dạy dựa trên đổi mới liên ngành

17, Các trường hợp kinh điển và sự khai sáng về các giá trị cốt lõi của xã hội chủ nghĩa